Znaczenie kart tarota. Jak czytać tarota?

Tarot od wieków towarzyszy ludzkości i pomaga im rozwiązać trapiące ich problemy. Jest nauką mającą na celu nieść pomoc ludziom jej potrzebującym poprzez udzielanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Tarot jest talią składająca się z 78 kart, które dzielą się na Arkana Większe (22 karty) oraz Arkana Mniejsze (56 kart). Wszystkie karty mają indywidualne znaczenie, a ich interpretacja bywa trudna. Co bardzo ważne, tarot nie jest źródłem wszelkiej wiedzy i prosta odpowiedzią na skomplikowane problemy. Jest pomocą w obraniu właściwej ścieżki oraz wskazówką, jakie trudności i problemy mogą się niej wystąpić. Według powszechnie przyjętej opinii wśród specjalistów, odczytywać znaczenie kart tarota może każdy. To, z jakim powodzeniem będzie to czynił zależy głównie od jego intuicji. Samą intuicję możemy zwiększyć specjalnym rytuałem wykorzystującym magię świec. Jedną z najlepszych świec opisaliśmy tutaj. Naukę odczytywania znaczenia poszczególnych kart tarota powinno zacząć się od poznania kart Arkanów Większych.

Arkana Większe – czym są?

Arkana Większe, zwane również Wielkimi Arkanami, są najważniejszymi kartami tarota mającymi znaczenie archetypowe. Archetypy w tarocie są wyznacznikami wnętrza człowieka, które towarzyszą mu przez życie. Określają zdarzenia i doświadczenia, które przeżyła dana osoba oraz sposób w jaki na nią wpłynęły. Ich podstawowe znaczenie jest indywidualne, o kolejnych wnioskuje osoby stawiająca tarota. Karty te są ponumerowane za pomocą liczb rzymskich. Znaczenia tych Kart w Tarocie mogą być skrajnie różne, jeżeli znajdują się w negacji.

Znaczenie kart tarota – Arkana Większe

I. Głupiec w Tarocie

znaczenie-kart-tarota-glupiec

Archetypem Karty Głupca są Dziecko oraz Mądry Głupiec. Niekoniecznie oznacza głupotę. Oprócz cech takich jak skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji oraz brak odpowiednich przygotowań do działania, może oznaczać również początek czegoś nowego oraz spontaniczność.

II. Mag w Tarocie

Karta Maga może oznaczać dużą pewność siebie, nieugięta wolę, świadomość swych działań oraz wzmożoną koncentrację na celu. Archetypem Maga jest Czarodziej oznaczający ambicję, intelekt oraz pasje działania. Mag jest również symbolem niewykorzystanych talentów, zbyt dużego rozproszenia oraz błędnego planowania.

III. Arcykapłanka w Tarocie

Archetyp tej Karty to Dziewica, której atrybutami są mądrość, ale też wrażliwość oraz empatia. Cechami Karty Kapłanki są tajemniczość, mocno rozwinięta podświadomość oraz dobra intuicja. Może też oznaczać brak zaufania do swych uczuć oraz barierę przed podjęciem działania.

IV. Cesarzowa w Tarocie

Jej archetypem jest Matka Natura. Atuty, którymi cechuje się Karta Cesarzowej to intelektualna płodność, umiejętność wyrażenia swych uczuć i emocji oraz artystyczne i twórcze podejście do świata. Fizycznie Cesarzowa to ucieleśnienie kobiecości oraz naturalnego piękna. Znacznie Karty cesarzowej w tarocie to również płodność, ale także problemy z płcią  piękną oraz uczucie zazdrości.

V. Cesarz w Tarocie

znaczenie-kart-tarota-cesarz

Kartka Cesarza charakteryzuje się cechami takimi jak kontrola nad wydarzeniami wokół, umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa oraz poczucie odpowiedzialności. W tarocie archetypem Cesarza jest Gospodarz, którego atrybutami są odpowiedzialność oraz wytrzymałość. Cesarz ma skłonność do dominacji nad innymi, chęci utrzymania nadmiernej kontroli oraz kierowania się w życiu materializmem.

VI. Arcykapłan w Tarocie

Jest to Karta mówiąca o ufności w wiedzę, tradycyjne podejście do życia, szacunek do religii oraz umiejętności życia w grupie. Karka Kapłana oznacza też dwulicowość, manipulacje oraz poczucie wyższości w kontaktach z innymi ludźmi. Archetypem Kapłana jest Święty.

VII. Kochankowie w Tarocie

Archetypem Karty Kochanków jest Miłość, której cechami są odpowiedzialność, dojrzałość emocjonalna, umiejętność wyboru drogi życia, szacunek do rodziny oraz znaczenia związków. Kochankowie mają również tendencje do działania wbrew swoim przekonaniom, oraz dysharmonii wżyciu.

VIII. Rydwan w Tarocie

Karta Rydwanu oznacza determinację w zmierzaniu do celu, nastawienie na sukces oraz kontrolę procesu jego osiągnięcia. Jego działania mogą być podyktowane agresją, co prowadzi do złego zarządzania oraz utraty kontroli nad własnymi działaniami.

IX. Moc w Tarocie

znaczenie-kart-tarota-moc

Moc jest Kartą oznaczającą samodyscyplinę, wewnętrzną siłę, którą czują inni oraz ogromną pewność siebie. Może oznaczać też zwątpienie w cel swego działania oraz słuszność ustalonych celów.

X. Pustelnik w Tarocie

Kartka symbolizująca w Tarocie poszukiwanie odpowiedzi na dręczące pytania, skłonność do analizy oraz chęci poznania swego wnętrza. Prowadzi to często do uczucia samotności oraz wycofania społecznego. Archetypem Karty Pustelnika jest Samotnik – osoba szukająca prawdy przede wszystkim o sobie.

XI. Koło fortuny w Tarocie

Karta Koła Fortuny oznacza najczęściej zmianę, punkt zwrotny w wydawałoby się patowej sytuacji, nowy początek cyklu oraz moc przeznaczenia. Może prowadzić do utraty kontroli nad sytuacją życiową oraz powtarzania błędów.

XII. Sprawiedliwość w Tarocie

Sprawiedliwość w Tarocie jest Kartą, która oznacza odpowiedzialność za swe czyny, uczciwość wobec innych. W negacji Karta oznacza  nieuczciwość oraz stronniczość wobec innych.

XIII. Wisielec w Tarocie

znaczenie-kart-tarota-wisielec

Kartka Wisielca oznacza w Tarocie okres przejściowy lub przełożenie czegoś do zrobienia na późniejszy okres, a także niezdecydowanie w swych postępowaniach, poświęcenie czegoś w imię innego dobra. Archetypem Wisielca jest Oświecony,

XIV. Śmierć w Tarocie

Symbolika Śmierci w Tarocie to ukończenie jakiegoś stanu, zmiana, transformacja w cos innego. W negacji Karta ta może oznaczać stagnację oraz brak poczucia potrzeby pójścia dalej i zakończenia pewnych spraw.

XV. Umiarkowanie w Tarocie

Karta Umiarkowania oznacza cierpliwość w dążeniu do celu, dostosowanie się do panujących warunków oraz chęć podjęcia współpracy. Jej znaczenie w Tarocie może opierać się też na rozchwianiu emocjonalnym oraz możliwym wystąpieniu konfliktu interesów. Archetyp Karty Umiarkowania jest Równonoc, czyli łączące się przeciwny elementy.

XVI. Diabeł w Tarocie

W Tarocie Karta Diabła symbolizuje seksualność, ukrytą manipulację, dążenie za skrywanymi pragnieniami oraz skrajny materializm. Archetypem Karty Diabła jest Niewola czyli dobrowolne oddanie się zmysłowym przyjemnościom. W negacji Diabeł oznacza detoks oraz początek etapu odzyskiwania kontroli nad życiem

XVII. Wieża w Tarocie

znaczenie-kart-tarota-wieza

Wieża to symbol nagłych zmian w życiu, uwolnienia się od dręczących sytuacji, emocjonalnych wstrząsów. Archetypem Wieży jest Kryzys rozumiany jako impuls do wewnętrznej przemiany. Znaczenie Karty wieży w Tarocie może  również oznaczać strach przed nagłą zmianą oraz oszukiwanie siebie samego.

XVIII. Gwiazda w Tarocie

Karta Gwiazdy oznacza w Tarocie wewnętrzny spokój, twórczą inspirację, odnalezienie celu po długich poszukiwaniach. W negacji jest symbolem zwątpienia w siebie, rozpaczy oraz skrajnego pesymizmu.

XIX. Księżyc w Tarocie

Księżyc jest tajemniczą Kartą. W Tarocie Karta Księżyca oznacza moc podświadomości, poczucie niepewności oraz iluzoryczności wyborów człowieka. Archetypem Karty jest śnienie na jawie, czyli życie w świecie wyobrażeń Może być również symbolem oswojenia swoich lęków, problemów o podłożu emocjonalnym.

XX. Słońce w Tarocie

Słońce jest Kartą Tarota cechującą się dobrym samopoczuciem, zdrowiem, uczuciem entuzjazmu oraz wszechobecnego sukcesu. Negacja Karty Słońca to uczucia takie jak przygnębienie, depresja oraz brak energii do działania.

XXI. Sąd w Tarocie

znaczenie-kart-tarota-sad

Sąd to Karta Tarota oznaczająca ważne decyzje, nadchodzący osąd nad samym sobą, ale także okazję do wybaczenia. W negacji znaczenie Karty Sądu jest symbolem zwątpienia, odkładnia działania na późniejszy okres.

XXII. Świat w Tarocie

Karta mająca dwa główne znaczenia w Tarocie. Pierwszym z nich jest urzeczywistnienie się wizji, osiągniecie założonego celu. Drugim potrzeba zaangażowania się w pewne procesy. Negacja Karty świata symbolizuje opóźnienie zakończenia pewnych spraw. Archetypem Karty jest Dotarcie do celu i nowy porządek.

Znaczenie Kart Tarota – Wielkie Arkana – podsumowanie

Wielkie Arkana w Tarocie oznaczają podstawowe i fundamentalne prawdy o ludziach. Ich znaczenie może być różne, a całościowa ich ocena bywa bardzo trudna. Z pewnością Karty Tarota oraz ich znaczenie oraz poznanie ich tajemnic mogą pomóc niejednej osobie poszukującej spirytualnej drogi do polepszenia swego losu poprzez analizę samej siebie.